Налични курсове

Компютърни мрежи и услуги.

Компютърни системи.

Създаване и публикуване на информация в интернет. 

Онлайн конструктори за създаване на статичен сайт. 

Структура на сайт. 

Визуален дизайн. 

Оптимизация на сайтове.

Етапи при разработване на проект.

Основни роли при работа в екип. 

Планиранена дейностите.